Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (hhl)
          Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định của...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã

Ngày ký:09-10-2012

Bãi bỏ các văn bản của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trái với các quy định của Thông tư này.


Trích yếu
    

Đối tượng có thể bị truy nã theo thông tư này là các trường hợp Bị can, Bị cáo, Người đã bị kết án trục xuất, án phạt tù, án tử hình, Người đang chấp hành án phạt trục xuất, án phạt tù, đang được được tạm đình chỉ, hoãn chấp hành đã bỏ trốn. Quyết định truy nã cũng có thể được ban bố trong trường hợp bị can, bị cáo không xác định được nơi[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng bị truy nã

Điều 3. Nguyên tắc truy nã

Điều 4. Ra quyết định truy nã

Điều 5. Nội dung quyết định truy nã

Điều 6. Gửi, thông báo quyết định truy nã

CHƯƠNG II TRUY NÃ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ, THI HÀNH ÁN

Điều 7. Truy nã trong giai đoạn điều tra

Điều 8. Truy nã trong giai đoạn truy tố

Điều 9. Truy nã trong giai đoạn xét xử

Điều 10. Truy nã trong giai đoạn thi hành án

Điều 11. Trường hợp bị can, bị cáo bỏ trốn phạm tội mới hoặc quá trình điều tra còn phát hiện hành vi phạm tội khác của bị can, bị cáo

Điều 12. Tách, tạm đình chỉ, phục hồi điều tra vụ án trong trường hợp có bị can bị truy nã

CHƯƠNG III NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THỰC HIỆN KHI BẮT HOẶC TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ TRUY NÃ

Điều 13. Xử lý khi bắt hoặc tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã

Điều 14. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và thủ tục giải quyết khi bắt người bị truy nã về tội ít nghiêm trọng

Điều 15. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn khi bắt người chưa thành niên bị truy nã

Điều 16. Giải quyết trường hợp người bị truy nã ra đầu thú

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Điều 18. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz