BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 4 - CHƯƠNG XX NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG XX NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 250 - Điều 267)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XX NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 250. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục

Điều 251. Tạm ngừng phiên tòa

Điều 252. Tòa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ

Điều 253. Tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án

Điều 254. Thành phần Hội đồng xét xử

Điều 255. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Điều 256. Nội quy phiên tòa

Điều 257. Phòng xử án

Điều 258. Biên bản phiên tòa

Điều 259. Biên bản nghị án

Điều 260. Bản án

Điều 261. Sửa chữa, bổ sung bản án

Điều 262. Giao, gửi bản án

Điều 263. Phiên dịch tại phiên tòa

Điều 264. Kiến nghị sửa chữa thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý

Điều 265. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý văn bản pháp luật

Điều 266. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử

Điều 267. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz