BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG X NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG X NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VỤ... (Điều 163 - Điều 178)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG X NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 163. Thẩm quyền điều tra

Điều 164. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Điều 165. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Điều 166. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự

Điều 167. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra

Điều 168. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát

Điều 169. Chuyển vụ án để điều tra

Điều 170. Nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra

Điều 171. Ủy thác điều tra

Điều 172. Thời hạn điều tra

Điều 173. Thời hạn tạm giam để điều tra

Điều 174. Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

Điều 175. Giải quyết yêu cầu, đề nghị của người tham gia tố tụng

Điều 176. Sự tham dự của người chứng kiến

Điều 177. Không được tiết lộ bí mật điều tra

Điều 178. Biên bản điều tra
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz