Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 (hhl)
       Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự


Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ngày ký:09-06-2000
Áp dụng từ:01-07-2000
Được thay bằng:

Trích yếu
    

Ngoài sửa đổi về nội dung, do Bộ luật hình sự năm 1988 được thay bằng Bộ luật Hình sự năm 1999 nên các viện dẫn đến điều, khoản của Bộ luật hình sự trong Bộ luật tố tụng hình sự cũng được sửa đổi tương ứng. Cụ thể như sau:

a) Thay chữ số "Điều 242” tại khoản 3 Điều 39, khoản 4 Điều 43, khoản 3 Điều 44 bằng chữ số “Điều 308”;

b) Thay chữ số "Điều [...]

Nội dung Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]

Mục lục

Điều 1

Điều 2

Điều 3

Điều 4

Điều 5
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz