Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 (hhl)
       Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự


Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ngày ký:30-06-1990
Áp dụng từ:07-07-1990
Được thay bằng:

Ghi chú
    
Nội dung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]

Mục lục

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

Điều 2. Bổ sung một số điều mới như sau:
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz