BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần thứ bảy: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 (hhl)
      Phần thứ bảy: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (Điều 271 - Điều 286)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988
Phần thứ bảy: THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:28-06-1988
Áp dụng từ:01-01-1989
Sửa đổi 3 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 07-07-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 01-07-2000)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003

               

  Mục lục Phần thứ

  CHƯƠNG 31: THỦ TỤC VỀ NHỮNG VỤ ÁN MÀ BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

  Điều 271. Phạm vi áp dụng.

  Điều 272. Điều tra, truy tố và xét xử.

  Điều 274. Việc giám sát bị can, bị cáo chưa thành niên.

  Điều 275. Bào chữa.

  Điều 276. Việc tham gia tố tụng của gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội.

  Điều 277. Xét xử.

  Điều 278. Chấp hành hình phạt tù.

  Điều 280. Xoá án tích.

  Điều 273. Bắt, tạm giữ, tạm giam.

  Điều 279. Chấm dứt việc chấp hành biện pháp tư pháp, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt.

  CHƯƠNG 32 THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

  Điều 281. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

  Điều 282. Điều tra.

  Điều 283. Kết thúc điều tra.

  Điều 284. Xét xử.

  Điều 285. Khiếu nại, kháng nghị, kháng cáo.

  Điều 286. Thực hiện và đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
  Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz