BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần thứ sáu: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988 (hhl)
      Phần thứ sáu: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH... (Điều 241 - Điều 270)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1988
Phần thứ sáu: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Ngày ký:28-06-1988
Áp dụng từ:01-01-1989
Sửa đổi 3 lần bởi:
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 07-07-1990)
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 02-01-1993)
 • Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Áp dụng từ 01-07-2000)
 • Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003

               

  Mục lục Phần thứ

  CHƯƠNG 29: GIÁM ĐỐC THẨM

  Điều 241. Tính chất của giám đốc thẩm.

  Điều 242. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

  Điều 243. Phát hiện bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.

  Điều 244. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

  Điều 245. Tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định bị kháng nghị.

  Điều 246. Kháng nghị.

  Điều 248. Thẩm quyền giám đốc thẩm.

  Điều 249. Những người tham gia phiên toà giám đốc thẩm.

  Điều 250. Thành phần Hội đồng giám đốc thẩm.

  Điều 251. Thủ tục phiên toà giám đốc thẩm.

  Điều 252. Thời hạn xét xử giám đốc thẩm.

  Điều 253. Phạm vi giám đốc thẩm.

  Điều 254. Quyết định giám đốc thẩm.

  Điều 255. Huỷ bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.

  Điều 257. Sửa bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

  Điều 258. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm.

  Điều 259. Điều tra lại, xét xử lại vụ án ở Toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm sau khi Hội đồng giám đốc thẩm huỷ bản án.

  Điều 247. Thời hạn kháng nghị.

  Điều 256. Huỷ bản án hoặc quyết định để điều tra lại hoặc xét xử lại.

  Điều 265. Thời hạn kháng nghị tái thẩm.

  CHƯƠNG 30: TÁI THẨM

  Điều 260. Tính chất của tái thẩm.

  Điều 261. Những căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.

  Điều 262. Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện.

  Điều 263. Những người có quyền kháng nghị tái thẩm.

  Điều 264. Tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định đã bị kháng nghị tái thẩm.

  Điều 266. Thẩm quyền tái thẩm.

  Điều 267. Việc tiến hành tái thẩm.

  Điều 268. Các quyết định của Hội đồng tái thẩm.

  Điều 269. Hiệu lực của quyết định tái thẩm.

  Điều 270. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án.
  Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz