Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2006 về quan hệ phối hợp trong - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
          Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2006 về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2006 về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Ngày ký:23-05-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trích yếu
    

Thông tư quy định việc điều tra, xử lý của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát (kể cả Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong quân đội) đối với các vụ việc do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố vụ án hình sự.

Mục lục

Để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điêu tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tổ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thanh tra, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân...

Điểm 1. Về phạm vi mối quan hệ phối hợp

Điểm 2. Về mối quan hệ phối hợp trong việc xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Điểm 3. Hồ sơ kiến nghị khởi tố

Điểm 4. Việc giao nhận hồ sơ kiến nghị khởi tố

Điểm 5. Tổ chức thực hiện

Điểm 6. Hiệu lực của Thông tư
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz