Nghị định 98/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
         Nghị định 89/1998/nđ-cp ngày 07 tháng 11 năm 1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam (sd 2011)
             Nghị định 98/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về...

Nghị định 98/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp ngày 07/11/1998 của chính phủ

Ngày ký:27-11-2002
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày ký
Nội dung Nghị định 98/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp ngày 07/11/1998 của chính phủ đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz