Nghị định 68CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 sửa đổi một số điều của nghị định - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
            Nghị định 37CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 về minh bạch tài sản, thu nhập (hhl)
                Nghị định 68CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 sửa đổi một số điều của nghị định 37

Nghị định 68CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 sửa đổi một số điều của nghị định 37

Ngày ký:08-08-2011
Áp dụng từ:30-09-2011
Ghi chú

Một trong những quy định bổ sung tại Nghị định 68/2011/NĐ-CP là về các nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó nhấn mạnh người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai. Bên cạnh đó, việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa [...]

Nội dung Nghị định 68CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 sửa đổi một số điều của nghị định 37 đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz