Thông tư liên tịch số 01/VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn thi hành một - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (hhl)
          Thông tư liên tịch số 01/VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn thi hành một số qui định...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch số 01/VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn thi hành một số qui định của BLTTHS đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Ngày ký:12-07-2011
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ những quy định hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến người bị bắt, người tham gia tố tụng là người chưa thành niên trái với Thông tư.


Trích yếu
    

Người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm thần, là những đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi họ tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án, do đó tùy theo lứa tuổi, mức độ trưởng thành và nhu cầu cá nhân mà người chưa thành niên cần được bảo vệ khi tham gia tố tụng hình sự. Thông tư này hướng dẫn mộ[...]

Mục lục

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1. Mục đích

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

Điều 4. Phân công người tiến hành tố tụng

Điều 5. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

CHƯƠNG 2. THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 6. Xác định tuổi của bị can, bị cáo

Điều 7. Giám sát đối với người chưa thành niên phạm tội

Điều 8. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn

Điều 9. Việc tham gia tố tụng của người bào chữa theo quy định tại Khoản 2 Điều 57, Điều 58 và Điều 305 BLTTHS

Điều 10. Lấy lời khai người bị tạm giữ, hỏi cung bị can quy định tại Điều 131 và Khoản 2 Điều 306 BLTTHS

Điều 11. Xét xử vụ án có bị cáo là người chưa thành niên

CHƯƠNG 3. THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI LÀM CHỨNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 12. Xác định tuổi của người bị hại là người chưa thành niên

Điều 13. Giám hộ và trợ giúp đối với người bị hại là người chưa thành niên

Điều 14. Việc tham gia của người bảo vệ quyền lợi của người bị hại là người chưa thành niên

Điều 15. Lấy lời khai người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên

Điều 16. Xét xử vụ án có người bị hại là người chưa thành niên

CHƯƠNG 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz