Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT
      Chống tham nhũng
         Luật phòng, chống tham nhũng (sd 2012)
             Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày ký:04-08-2007
Áp dụng từ:kể từ ngày công bố
Nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz