Pháp lệnh ngày 15 tháng 12 năm 2006 sửa đổi điều 9 Pháp lệnh về điều tra - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (hhl)
         Pháp lệnh ngày 20 tháng 8 năm 2004 về tổ chức điều tra hình sự (hhl)
             Pháp lệnh ngày 15 tháng 12 năm 2006 sửa đổi điều 9 Pháp lệnh về điều tra hình sự

Pháp lệnh ngày 15 tháng 12 năm 2006 sửa đổi điều 9 Pháp lệnh về điều tra hình sự

Ngày ký:15-12-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Nội dung Pháp lệnh ngày 15 tháng 12 năm 2006 sửa đổi điều 9 Pháp lệnh về điều tra hình sự đã được tổng hợp vào nội dung văn bản sau đây [Đăng nhập để xem chi tiết]Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz