BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 3 XÉT XỬ SƠ THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)
      Phần 3 XÉT XỬ SƠ THẨM (Điều 170 - Điều 229)
         Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba Xét xử sơ thẩm của...

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
Phần 3 XÉT XỬ SƠ THẨM

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

             

Mục lục Phần 3

PHẦN THỨ BA XÉT XỬ SƠ THẨM

CHƯƠNG XVI THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN CÁC CẤP

Điều 170. Thẩm quyền xét xử của Tòa án các cấp

Điều 171. Thẩm quyền theo lãnh thổ

Điều 172. Thẩm quyền xét xử những tội phạm xảy ra trên tàu bay hoặc tàu biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động ngoài không phận hoặc lãnh hải của Việt Nam

Điều 173. Việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của các Tòa án khác cấp

Điều 174. Chuyển vụ án

Điều 175. Giải quyết việc tranh chấp về thẩm quyền xét xử

CHƯƠNG XVII CHUẨN BỊ XÉT XỬ

Điều 176. Thời hạn chuẩn bị xét xử

Điều 177. Áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

Điều 178. Nội dung của quyết định đưa vụ án ra xét xử

Điều 179. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Điều 180. Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án

Điều 181. Viện kiểm sát rút quyết định truy tố

Điều 182. Việc giao các quyết định của Tòa án

Điều 183. Triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên tòa

CHƯƠNG XVIII QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA

Điều 184. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục

Điều 185. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm

Điều 186. Thay thế thành viên của Hội đồng xét xử trong trường hợp đặc biệt

Điều 187. Sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa

Điều 188. Giám sát bị cáo tại phiên tòa

Điều 189. Sự có mặt của Kiểm sát viên

Điều 190. Sự có mặt của người bào chữa

Điều 191. Sự có mặt của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ

Điều 192. Sự có mặt của người làm chứng

Điều 193. Sự có mặt của người giám định

Điều 194. Thời hạn hoãn phiên tòa

Điều 195. Kiểm sát viên rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên toà

Điều 196. Giới hạn của việc xét xử

Điều 197. Nội quy phiên tòa

Điều 198. Những biện pháp đối với người vi phạm trật tự phiên tòa

Điều 199. Việc ra bản án và các quyết định của Tòa án

Điều 200. Biên bản phiên tòa

CHƯƠNG XIX THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA

Điều 201. Thủ tục bắt đầu phiên tòa

Điều 202. Giải quyết việc đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người giám định, người phiên dịch

Điều 203. Giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, người giám định

Điều 204. Giải thích quyền, nghĩa vụ và cách ly người làm chứng

Điều 205. Giải quyết những yêu cầu về xem xét chứng cứ và hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt

CHƯƠNG XX THỦ TỤC XÉT HỎI TẠI PHIÊN TÒA

Điều 206. Đọc bản cáo trạng

Điều 207. Trình tự xét hỏi

Điều 208. Công bố những lời khai tại Cơ quan điều tra

Điều 209. Hỏi bị cáo

Điều 210. Hỏi người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ

Điều 211. Hỏi người làm chứng

Điều 212. Xem xét vật chứng

Điều 213. Xem xét tại chỗ

Điều 214. Việc trình bày, công bố các tài liệu của vụ án và nhận xét, báo cáo của cơ quan, tổ chức

Điều 215. Hỏi người giám định

Điều 216. Kết thúc xét hỏi

CHƯƠNG XXI TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA

Điều 217. Trình tự phát biểu khi tranh luận

Điều 218. Đối đáp

Điều 219. Trở lại việc xét hỏi

Điều 220. Bị cáo nói lời sau cùng

Điều 221. Xem xét việc rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn

CHƯƠNG XXII NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN

Điều 222. Nghị án

Điều 223. Trở lại việc xét hỏi và tranh luận

Điều 224. Bản án

Điều 225. Kiến nghị sửa chữa những khuyết điểm trong công tác quản lý

Điều 226. Tuyên án

Điều 227. Trả tự do cho bị cáo

Điều 228. Bắt tạm giam bị cáo sau khi tuyên án

Điều 229. Việc giao bản án
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz