XUẤT - NHẬP KHẨU - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "XUẤT - NHẬP KHẨU"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
    XUẤT - NHẬP KHẨU
      Luật quản lý ngoại thương
      Luật 54/2014/QH13 Hải quan
      Nghị định 187/2013/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt...
      Nghị định số 90/CP ngày 31 tháng 05 năm 2007 quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước...
      Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 08 năm 2006 Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất...
      Nghị định số 12/CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động... (hhl)
      Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 Về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
      Luật về Hải Quan 2001 (hhl)
      Quy tắc xuất xứ

Tìm trong phần này

XUẤT - NHẬP KHẨU

Ghi chú

Các biệnpháp quản lý xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa bao gồm các biện pháp thuế quanquản lý phi thuế quan như giấy phép, hạn ngạch, tiêu chuẩn, qui chuẩn.

Theo qui định hiện hành thì mọi thương nhân Việt nam (không bao gồm doanh nghiệp Việt nam có vốn đầu tư nước ngoài) được kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thu[...]

Mục "XUẤT - NHẬP KHẨU" gồm nhiều phần hoặc văn bản.
Mời bạn tiếp tục chọn phần, văn bản tiếp theo.Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz