Thông tư 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC việc miễn giảm thi hành án liên quan đến tiền phạt, án phí. - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Pháp lệnh 13/2004/PL-UBTVQH11 thi hành án dân sự. (hhl)
         Nghị định 173/2004/NĐ-CP cưỡng chế thi hành án dân sự.
             Thông tư 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC việc miễn giảm thi hành án liên quan đến tiền phạt, án phí.

Tìm trong văn bản

Thông tư 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC việc miễn giảm thi hành án liên quan đến tiền phạt, án phí.

Ngày ký:17-06-2005
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ tư pháp va Bộ tài chính


Mục lục

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Giải thích từ ngữ

Điểm 2. Nguyên tắc xét miễn, giảm thi hành án

Điểm 3. Các trường hợp được miễn thi hành án

Điểm 4. Các trường hợp được giảm thi hành án

MỤC II. THỦ TỤC XÉT MIỄN, GIẢM THI HÀNH ÁN

Điểm 1. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án

Điểm 2. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án

Điểm 3. Thẩm quyền đề nghị miễn, giảm thi hành án và thẩm quyền của Toà án trong việc xét miễn, giảm thi hành án

Điểm 4. Thủ tục xét miễn, giảm thi hành án

Điểm 5. Kháng nghị quyết định của Toà án về việc miễn, giảm thi hành án

Điểm 6. Hiệu lực của quyết định của Toà án về việc miễn, giảm thi hành án

MỤC III. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA THÔNG TƯ

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điểm 2. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Giám thị trại giam, Kiểm sát viên thiếu trách nhiệm, xác minh không đầy đủ, xác nhận không đúng điều kiện của người phải thi hành án hoặc không làm đúng nhiệm vụ được giao; Thẩm phán cố ý ra quyết định...

Điểm 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan tổ chức thực hiện cần báo cáo ngay lên Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính để có hướng dẫn bổ sung kịp thời.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz