Thông tư 58/2011/TT-BCA ngày 09 tháng 08 năm 2011 quy định về đồ vật cấm đưa vào - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
      Luật thi hành án hình sự
          Thông tư 58/2011/TT-BCA ngày 09 tháng 08 năm 2011 quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và...

Tìm trong văn bản

Thông tư 58/2011/TT-BCA ngày 09 tháng 08 năm 2011 quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ xử lý đồ vật cấm

Ngày ký:09-08-2011
Áp dụng từ:26-09-2011

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Đồ vật cấm

Điều 4. Thu giữ, bảo quản đồ vật cấm

Điều 5. Xử lý đồ vật cấm

Điều 6. Hồ sơ xử lý đồ vật cấm

Điều 7. Điều khoản thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz