Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 14 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn rút ngắn thời - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
      Luật thi hành án hình sự
          Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 14 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 14 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Ngày ký:14-08-2012
Áp dụng từ:01-10-2012

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều 4. Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều 5. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều 6. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách

Điều 7. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz