Thông tư 11/2016/ttlt-btp-tandtc-vksndtc một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THI HÀNH ÁN DÂN SỰ "      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Luật về thi hành án dân sự năm 2008 (sd 2014)
         Nghị định Số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...
             Thông tư 11/2016/ttlt-btp-tandtc-vksndtc một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành...

Tìm trong văn bản

Thông tư 11/2016/ttlt-btp-tandtc-vksndtc một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Ngày ký:01-08-2016
Áp dụng từ:30-09-2016

Thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.


Trích yếu
    

Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mục lục

CHƯƠNG I THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 1. Ra quyết định thi hành án

Điều 2. Thông báo về thi hành án

Điều 3. Xác minh điều kiện thi hành án

Điều 4. Kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án

Điều 5. Bán đấu giá tài sản để bảo đảm thi hành án

Điều 6. Thanh toán tiền thi hành án

Điều 7. Việc mua tài sản thuộc sở hữu chung; giao, nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án

Điều 8. Việc ủy quyền, chuyển giao quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án

Điều 9. Việc yêu cầu Tòa án giải thích đối với bản án, quyết định

Điều 10. Việc kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

Điều 11. Việc thi hành án đối với nghĩa vụ liên đới

Điều 12. Việc thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

CHƯƠNG II QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 13. Gửi quyết định về thi hành án

Điều 14. Công tác phối hợp trong thi hành án

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Điều 16. Tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz