BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Mục lục








	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
      Phần thứ hai CÁC TỘI PHẠM
      Phần thứ ba ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)
Ghi chú

Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 bỏ 11 tội danh:

- Kinh doanh trái phép;

- Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng;

- Báo cáo sai trong quản lý kinh tế;

- Hoạt động phỉ;

- Tảo hôn;

- Đăng ký kết hôn trái pháp luật;

- Vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

[...]

     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     



Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz