Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
          Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Tìm trong văn bản

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Ngày ký:26-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (sửa đổi theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12)

Hướng dẫn:

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (điều khoản được giao trong luật)


Trở lại chỉ mụcCopyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz