BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 8 - CHƯƠNG XXXVI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ
         CHƯƠNG XXXVI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ (Điều 497 - Điều 508)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXXVI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 497. Việc tiếp nhận, chuyển giao tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án

Điều 498. Xử lý trường hợp từ chối dẫn độ công dân Việt Nam

Điều 499. Trình tự, thủ tục xem xét, xử lý yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ

Điều 500. Điều kiện cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ

Điều 501. Trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ

Điều 502. Các biện pháp ngăn chặn, căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn

Điều 503. Bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ

Điều 504. Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh

Điều 505. Đặt tiền để bảo đảm

Điều 506. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn

Điều 507. Xử lý tài sản do phạm tội mà có

Điều 508. Phối hợp điều tra, áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz