BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 8 - CHƯƠNG XXXV NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ
         CHƯƠNG XXXV NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 491 - Điều 496)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXXV NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 491. Phạm vi hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

Điều 492. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

Điều 493. Cơ quan trung ương trong hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự

Điều 494. Giá trị pháp lý của tài liệu, đồ vật thu thập được qua hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

Điều 495. Việc tiến hành tố tụng của người có thẩm quyền của Việt Nam ở nước ngoài và người có thẩm quyền của nước ngoài ở Việt Nam

Điều 496. Sự có mặt của người làm chứng, người giám định, người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam ở nước ngoài; người làm chứng, người giám định, người đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài ở Việt Nam
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz