BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXXIV BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
         CHƯƠNG XXXIV BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI... (Điều 484 - Điều 490)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXXIV BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI LÀM CHỨNG, BỊ HẠI VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC

Điều 484. Người được bảo vệ

Điều 485. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

Điều 486. Các biện pháp bảo vệ

Điều 487. Đề nghị, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ

Điều 488. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

Điều 489. Chấm dứt việc bảo vệ

Điều 490. Hồ sơ bảo vệ
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz