BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXXII XỬ LÝ CÁC HÀNH VI - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
         CHƯƠNG XXXII XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT... (Điều 466 - Điều 468)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXXII XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 466. Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Điều 467. Xử lý người vi phạm nội quy phiên tòa

Điều 468. Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz