BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXXI THỦ TỤC RÚT GỌN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
         CHƯƠNG XXXI THỦ TỤC RÚT GỌN (Điều 455 - Điều 465)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXXI THỦ TỤC RÚT GỌN

Điều 455. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 456. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 457. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 458. Hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 459. Tạm giữ, tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử

Điều 460. Điều tra

Điều 461. Quyết định truy tố

Điều 462. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Điều 463. Phiên tòa xét xử sơ thẩm

Điều 464. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Điều 465. Phiên tòa xét xử phúc thẩm
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz