BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXX THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
         CHƯƠNG XXX THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC... (Điều 447 - Điều 454)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXX THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Điều 447. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Điều 448. Điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự

Điều 449. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra

Điều 450. Quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố

Điều 451. Quyết định của Tòa án trong giai đoạn xét xử

Điều 452. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người đang chấp hành án phạt tù

Điều 453. Khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị

Điều 454. Đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz