BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 7 - CHƯƠNG XXIX THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
         CHƯƠNG XXIX THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM... (Điều 431 - Điều 446)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXIX THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÁP NHÂN

Điều 431. Phạm vi áp dụng

Điều 432. Khởi tố vụ án, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

Điều 433. Khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

Điều 434. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng

Điều 435. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Điều 436. Biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân

Điều 437. Kê biên tài sản

Điều 438. Phong tỏa tài khoản

Điều 439. Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân; buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

Điều 440. Triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Điều 441. Những vấn đề cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội

Điều 442. Lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Điều 443. Tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, bị cáo

Điều 444. Thẩm quyền và thủ tục xét xử đối với pháp nhân

Điều 445. Thẩm quyền, thủ tục thi hành án đối với pháp nhân

Điều 446. Thủ tục đương nhiên xóa án tích đối với pháp nhân
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz