BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
         CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM (Điều 397 - Điều 403)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM

Điều 397. Tính chất của tái thẩm

Điều 398. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 399. Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện

Điều 400. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 401. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 402. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm

Điều 403. Các thủ tục khác về tái thẩm
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz