BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXV THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
         CHƯƠNG XXV THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM (Điều 370 - Điều 396)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXV THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Điều 370. Tính chất của giám đốc thẩm

Điều 371. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 372. Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 373. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 374. Thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 375. Thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 376. Chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 377. Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm

Điều 378. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Điều 379. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 380. Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Điều 381. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị

Điều 382. Thẩm quyền giám đốc thẩm

Điều 383. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 384. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 385. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 386. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 387. Phạm vi giám đốc thẩm

Điều 388. Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm

Điều 389. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị

Điều 390. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật

Điều 391. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại

Điều 392. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án

Điều 393. Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Điều 394. Quyết định giám đốc thẩm

Điều 395. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và việc gửi quyết định giám đốc thẩm

Điều 396. Thời hạn chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại


Theo dòng thời sựCopyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz