BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 4 - CHƯƠNG XXII XÉT XỬ PHÚC THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG XXII XÉT XỬ PHÚC THẨM (Điều 330 - Điều 362)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXII XÉT XỬ PHÚC THẨM

CHƯƠNG XXII XÉT XỬ PHÚC THẨM

MỤC I TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Điều 330. Tính chất của xét xử phúc thẩm

Điều 331. Người có quyền kháng cáo

Điều 332. Thủ tục kháng cáo

Điều 333. Thời hạn kháng cáo

Điều 334. Thủ tục tiếp nhận và xử lý kháng cáo

Điều 335. Kháng cáo quá hạn

Điều 336. Kháng nghị của Viện kiểm sát

Điều 337. Thời hạn kháng nghị

Điều 338. Thông báo về việc kháng cáo, gửi quyết định kháng nghị

Điều 339. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

Điều 340. Thụ lý vụ án

Điều 341. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát

Điều 342. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị

Điều 343. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không có kháng cáo, kháng nghị

MỤC II THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM

Điều 344. Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm

Điều 345. Phạm vi xét xử phúc thẩm

Điều 346. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Điều 347. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế

Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm

Điều 349. Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm, Thư ký Tòa án

Điều 350. Sự có mặt của Kiểm sát viên

Điều 351. Sự có mặt của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị

Điều 352. Hoãn phiên tòa phúc thẩm

Điều 353. Bổ sung, xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật

Điều 354. Thủ tục phiên tòa phúc thẩm

Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm

Điều 356. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm

Điều 357. Sửa bản án sơ thẩm

Điều 358. Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại

Điều 359. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án

Điều 360. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án hình sự

Điều 361. Thẩm quyền của Hội đồng phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm

Điều 362. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz