BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 4 - CHƯƠNG XXI XÉT XỬ SƠ THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG XXI XÉT XỬ SƠ THẨM (Điều 268 - Điều 329)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XXI XÉT XỬ SƠ THẨM

CHƯƠNG XXI XÉT XỬ SƠ THẨM

MỤC I THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP

Điều 268. Thẩm quyền xét xử của Tòa án

Điều 269. Thẩm quyền theo lãnh thổ

Điều 270. Thẩm quyền xét xử tội phạm xảy ra trên tàu bay, tàu biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động ngoài không phận hoặc ngoài lãnh hải của Việt Nam

Điều 271. Việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của các Tòa án khác cấp

Điều 272. Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Điều 273. Việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự

Điều 274. Chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử

Điều 275. Giải quyết việc tranh chấp về thẩm quyền xét xử

MỤC II CHUẨN BỊ XÉT XỬ

Điều 276. Nhận hồ sơ vụ án, bản cáo trạng và thụ lý vụ án

Điều 277. Thời hạn chuẩn bị xét xử

Điều 278. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế

Điều 279. Giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

Điều 280. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Điều 281. Tạm đình chỉ vụ án

Điều 282. Đình chỉ vụ án

Điều 283. Phục hồi vụ án

Điều 284. Yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ

Điều 285. Viện kiểm sát rút quyết định truy tố

Điều 286. Việc giao, gửi quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm

Điều 287. Triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên tòa

MỤC III QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA

Điều 288. Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án

Điều 289. Sự có mặt của Kiểm sát viên

Điều 290. Sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa

Điều 291. Sự có mặt của người bào chữa

Điều 292. Sự có mặt của bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ

Điều 293. Sự có mặt của người làm chứng

Điều 294. Sự có mặt của người giám định, người định giá tài sản

Điều 295. Sự có mặt của người phiên dịch, người dịch thuật

Điều 296. Sự có mặt của Điều tra viên và những người khác

Điều 297. Hoãn phiên tòa

Điều 298. Giới hạn của việc xét xử

Điều 299. Việc ra bản án, quyết định của Tòa án

MỤC IV THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA

Điều 300. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa

Điều 301. Khai mạc phiên tòa

Điều 302. Giải quyết việc đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật

Điều 303. Cam đoan của người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản

Điều 304. Cam đoan của người làm chứng, cách ly người làm chứng

Điều 305. Giải quyết yêu cầu về xem xét chứng cứ và hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt

MỤC V THỦ TỤC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA

Điều 306. Công bố bản cáo trạng

Điều 307. Trình tự xét hỏi

Điều 308. Công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố

Điều 309. Hỏi bị cáo

Điều 310. Hỏi bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ

Điều 311. Hỏi người làm chứng

Điều 312. Xem xét vật chứng

Điều 313. Nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh

Điều 314. Xem xét tại chỗ

Điều 315. Trình bày, công bố báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Điều 316. Hỏi người giám định, người định giá tài sản

Điều 317. Điều tra viên, Kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trình bày ý kiến

Điều 318. Kết thúc việc xét hỏi

Điều 319. Kiểm sát viên rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa

Điều 320. Trình tự phát biểu khi tranh luận

Điều 321. Luận tội của Kiểm sát viên

Điều 322. Tranh luận tại phiên tòa

Điều 323. Trở lại việc xét hỏi

Điều 324. Bị cáo nói lời sau cùng

Điều 325. Xem xét việc rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa

MỤC VI NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN

Điều 326. Nghị án

Điều 327. Tuyên án

Điều 328. Trả tự do cho bị cáo

Điều 329. Bắt tạm giam bị cáo sau khi tuyên án
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz