BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 3 - CHƯƠNG XIX QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 3 TRUY TỐ
         CHƯƠNG XIX QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ BỊ CAN (Điều 243 - Điều 249)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 3 TRUY TỐ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XIX QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ BỊ CAN

Điều 243. Quyết định truy tố bị can

Điều 244. Chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án

Điều 245. Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Điều 246. Giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án

Điều 247. Tạm đình chỉ vụ án

Điều 248. Đình chỉ vụ án

Điều 249. Phục hồi vụ án
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz