BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XVII TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG XVII TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC... (Điều 229 - Điều 235)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XVII TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ KẾT THÚC ĐIỀU TRA

Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra

Điều 230. Đình chỉ điều tra

Điều 231. Truy nã bị can

Điều 232. Kết thúc điều tra

Điều 233. Kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố

Điều 234. Kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra

Điều 235. Phục hồi điều tra
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz