BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XV GIÁM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG XV GIÁM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (Điều 205 - Điều 222)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XV GIÁM ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Điều 205. Trưng cầu giám định

Điều 206. Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định

Điều 207. Yêu cầu giám định

Điều 208. Thời hạn giám định

Điều 209. Tiến hành giám định

Điều 210. Giám định bổ sung

Điều 211. Giám định lại

Điều 212. Giám định lại trong trường hợp đặc biệt

Điều 213. Kết luận giám định

Điều 214. Quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận giám định

Điều 215. Yêu cầu định giá tài sản

Điều 216. Thời hạn định giá tài sản

Điều 217. Tiến hành định giá tài sản

Điều 218. Định giá lại tài sản

Điều 219. Định giá tài sản trong trường hợp tài sản bị thất lạc hoặc không còn

Điều 220. Định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt

Điều 221. Kết luận định giá tài sản

Điều 222. Quyền của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận định giá tài sản
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz