BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XII LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG XII LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ... (Điều 185 - Điều 191)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XII LẤY LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ HẠI, NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ, BỊ ĐƠN DÂN SỰ, NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN, ĐỐI CHẤT VÀ NHẬN DẠNG

Điều 185. Triệu tập người làm chứng

Điều 186. Lấy lời khai người làm chứng

Điều 187. Biên bản ghi lời khai của người làm chứng

Điều 188. Triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đương sự

Điều 189. Đối chất

Điều 190. Nhận dạng

Điều 191. Nhận biết giọng nói
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz