BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 2 - CHƯƠNG XI KHỞI TỐ BỊ CAN VÀ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
         CHƯƠNG XI KHỞI TỐ BỊ CAN VÀ HỎI CUNG BỊ... (Điều 179 - Điều 184)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG XI KHỞI TỐ BỊ CAN VÀ HỎI CUNG BỊ CAN

Điều 179. Khởi tố bị can

Điều 180. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can

Điều 181. Tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm

Điều 182. Triệu tập bị can

Điều 183. Hỏi cung bị can

Điều 184. Biên bản hỏi cung bị can
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz