BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG VII BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG VII BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ (Điều 109 - Điều 130)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG VII BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

MỤC I BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Điều 109. Các biện pháp ngăn chặn

Điều 110. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Điều 111. Bắt người phạm tội quả tang

Điều 112. Bắt người đang bị truy nã

Điều 113. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam

Điều 114. Những việc cần làm ngay sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người hoặc nhận người bị giữ, bị bắt

Điều 115. Biên bản về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, biên bản bắt người

Điều 116. Thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người

Điều 117. Tạm giữ

Điều 118. Thời hạn tạm giữ

Điều 119. Tạm giam

Điều 120. Việc chăm nom người thân thích và bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam

Điều 121. Bảo lĩnh

Điều 122. Đặt tiền để bảo đảm

Điều 123. Cấm đi khỏi nơi cư trú

Điều 124. Tạm hoãn xuất cảnh

Điều 125. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn

Mục II BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

Điều 126. Các biện pháp cưỡng chế

Điều 127. Áp giải, dẫn giải

Điều 128. Kê biên tài sản

Điều 129. Phong tỏa tài khoản

Điều 130. Hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz