BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG VI CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG VI CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ (Điều 85 - Điều 108)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG VI CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ

Điều 85. Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự

Điều 86. Chứng cứ

Điều 87. Nguồn chứng cứ

Điều 88. Thu thập chứng cứ

Điều 89. Vật chứng

Điều 90. Bảo quản vật chứng

Điều 91. Lời khai của người làm chứng

Điều 92. Lời khai của bị hại

Điều 93. Lời khai của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự

Điều 94. Lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án

Điều 95. Lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt, bị tạm giữ

Điều 96. Lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm

Điều 97. Lời khai của người chứng kiến

Điều 98. Lời khai của bị can, bị cáo

Điều 99. Dữ liệu điện tử

Điều 100. Kết luận giám định

Điều 101. Kết luận định giá tài sản

Điều 102. Biên bản về hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử

Điều 103. Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác

Điều 104. Các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án

Điều 105. Thu thập vật chứng

Điều 106. Xử lý vật chứng

Điều 107. Thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử

Điều 108. Kiểm tra, đánh giá chứng cứ
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz