BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG V BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG V BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH... (Điều 72 - Điều 84)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


             

Mục lục
CHƯƠNG V BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA BỊ HẠI, ĐƯƠNG SỰ

Điều 72. Người bào chữa

Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa

Điều 74. Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

Điều 75. Lựa chọn người bào chữa

Điều 76. Chỉ định người bào chữa

Điều 77. Thay đổi hoặc từ chối người bào chữa

Điều 78. Thủ tục đăng ký bào chữa

Điều 79. Trách nhiệm thông báo cho người bào chữa

Điều 80. Gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Điều 81. Thu thập, giao chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa

Điều 82. Đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án

Điều 83. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

Điều 84. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz