BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG IV NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG IV NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG (Điều 55 - Điều 71)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


Trích yếu
    

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 bổ sung 9 diện người tham gia tố tụng gồm: người tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; người bị tố giác, kiến nghị khởi tố; người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; người bị bắt, chứng kiến, định giá tài sản, dịch thuật; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; người đ[...]

             

Mục lục
CHƯƠNG IV NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

Điều 55. Người tham gia tố tụng

Điều 56. Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Điều 57. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

Điều 58. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt

Điều 59. Người bị tạm giữ

Điều 60. Bị can

Điều 61. Bị cáo

Điều 62. Bị hại

Điều 63. Nguyên đơn dân sự

Điều 64. Bị đơn dân sự

Điều 65. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án

Điều 66. Người làm chứng

Điều 67. Người chứng kiến

Điều 68. Người giám định

Điều 69. Người định giá tài sản

Điều 70. Người phiên dịch, người dịch thuật

Điều 71. Trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng


Theo dòng thời sựCopyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz