BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - PHẦN 1 - CHƯƠNG II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (Điều 7 - Điều 33)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


Trích yếu
    

Bộ luật bổ sung 4 nguyên tắc mới: Suy đoán vô tội; Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; Giám sát trong hệ thống từng cơ quan tố tụng, Kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (Về Trục xuất, dẫn độ Công dân Việt Nam từ nay sẽ theo nguyên tắc có đi có lại. Xem phần 7 Bộ luật này )

             

Mục lục
CHƯƠNG II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

Điều 8. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân

Điều 9. Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật

Điều 10. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể

Điều 11. Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân; danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân

Điều 12. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân

Điều 13. Suy đoán vô tội

Điều 14. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm

Điều 15. Xác định sự thật của vụ án

Điều 16. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Điều 18. Trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự

Điều 19. Tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra

Điều 20. Trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự

Điều 21. Bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng

Điều 22. Thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia

Điều 23. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Điều 24. Tòa án xét xử tập thể

Điều 25. Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai

Điều 26. Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm

Điều 27. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm

Điều 28. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án

Điều 29. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hình sự

Điều 30. Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Điều 31. Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

Điều 32. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Điều 33. Kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz