BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 6 - Chương XXXI THỦ TỤC XÉT TÍNH HỢP - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
         Chương XXXI THỦ TỤC XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC... (Điều 403 - Điều 413)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XXXI THỦ TỤC XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG

Điều 403. Yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 404. Thủ tục gửi đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 405. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 406. Thành phần Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 407. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 408. Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 409. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 410. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 411. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 412. Quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 413. Trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz