BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 5 - Chương XX THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 5 THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
         Chương XX THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM (Điều 325 - Điều 350)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 5 THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


Trích yếu
    

Chương XIX GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

             

Mục lục
Chương XX THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Điều 325. Tính chất của giám đốc thẩm

Điều 326. Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 327. Phát hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 328. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 329. Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 330. Bổ sung, xác minh tài liệu, chứng cứ trong thủ tục giám đốc thẩm

Điều 331. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 332. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Điều 333. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Điều 334. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Điều 335. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm

Điều 336. Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Điều 337. Thẩm quyền giám đốc thẩm

Điều 338. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 339. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 340. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 341. Thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm

Điều 342. Phạm vi giám đốc thẩm

Điều 343. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm

Điều 344. Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

Điều 345. Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm

Điều 346. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án

Điều 347. Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

Điều 348. Quyết định giám đốc thẩm

Điều 349. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm

Điều 350. Gửi quyết định giám đốc thẩm
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz