BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 3 - Chương XVII THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 3 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM
         Chương XVII THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM (Điều 293 - Điều 315)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 3 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XVII THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM

CHƯƠNG XVII THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM

MỤC 1 THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Điều 293. Phạm vi xét xử phúc thẩm

Điều 294. Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm

Điều 295. Tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm tại phiên tòa

Điều 296. Hoãn phiên tòa phúc thẩm

Điều 297. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm

Điều 298. Hỏi về việc kháng cáo, kháng nghị và xử lý việc thay đổi kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa

Điều 299. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm

Điều 300. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm

MỤC 2 TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Điều 301. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm

Điều 302. Trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm

Điều 303. Thủ tục hỏi và công bố tài liệu, chứng cứ, xem xét vật chứng tại phiên tòa phúc thẩm

Điều 304. Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm

Điều 305. Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm

Điều 306. Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm

Điều 307. Nghị án và tuyên án

Điều 308. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm

Điều 309. Sửa bản án sơ thẩm

Điều 310. Hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm

Điều 311. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án

Điều 312. Đình chỉ xét xử phúc thẩm

Điều 313. Bản án phúc thẩm

Điều 314. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

Điều 315. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz