BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 3 - Chương XV TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 3 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM
         Chương XV TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ... (Điều 270 - Điều 284)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 3 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XV TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Điều 270. Tính chất của xét xử phúc thẩm

Điều 271. Người có quyền kháng cáo

Điều 272. Đơn kháng cáo

Điều 273. Thời hạn kháng cáo

Điều 274. Kiểm tra đơn kháng cáo

Điều 275. Kháng cáo quá hạn và xem xét kháng cáo quá hạn

Điều 276. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Điều 277. Thông báo về việc kháng cáo

Điều 278. Kháng nghị của Viện kiểm sát

Điều 279. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát

Điều 280. Thời hạn kháng nghị

Điều 281. Thông báo về việc kháng nghị

Điều 282. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

Điều 283. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị

Điều 284. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz