BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 2 - Chương XIV PHIÊN TÒA SƠ THẨM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM
         Chương XIV PHIÊN TÒA SƠ THẨM (Điều 222 - Điều 269)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XIV PHIÊN TÒA SƠ THẨM

Chương XIV PHIÊN TÒA SƠ THẨM

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHIÊN TÒA SƠ THẨM

Điều 222. Yêu cầu chung đối với phiên tòa sơ thẩm

Điều 223. Địa điểm tổ chức phiên tòa

Điều 224. Hình thức bố trí phòng xử án

Điều 225. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói

Điều 226. Thay thế thành viên Hội đồng xét xử trong trường hợp đặc biệt

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 228. Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa

Điều 229. Sự có mặt của người làm chứng

Điều 230. Sự có mặt của người giám định

Điều 231. Sự có mặt của người phiên dịch

Điều 232. Sự có mặt của Kiểm sát viên

Điều 233. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa

Điều 234. Nội quy phiên tòa

Điều 235. Thủ tục ra bản án và quyết định của Tòa án tại phiên tòa

Điều 236. Biên bản phiên tòa

Điều 237. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa

Điều 238. Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng

MỤC 2 THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA

Điều 239. Khai mạc phiên tòa

Điều 240. Giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch

Điều 241. Xem xét, quyết định hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt

Điều 242. Bảo đảm tính khách quan của người làm chứng

Điều 243. Hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu

Điều 244. Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu

Điều 245. Thay đổi địa vị tố tụng

Điều 246. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự

MỤC 3 TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA

Điều 247. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa

Điều 248. Trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 249. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa

Điều 250. Hỏi nguyên đơn

Điều 251. Hỏi bị đơn

Điều 252. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Điều 253. Hỏi người làm chứng

Điều 254. Công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án

Điều 255. Nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh

Điều 256. Xem xét vật chứng

Điều 257. Hỏi người giám định

Điều 258. Kết thúc việc hỏi tại phiên tòa

Điều 259. Tạm ngừng phiên tòa

Điều 260. Trình tự phát biểu khi tranh luận

Điều 261. Phát biểu khi tranh luận và đối đáp

Điều 262. Phát biểu của Kiểm sát viên

Điều 263. Trở lại việc hỏi và tranh luận

MỤC 4 NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN

Điều 264. Nghị án

Điều 265. Trở lại việc hỏi và tranh luận

Điều 266. Bản án sơ thẩm

Điều 267. Tuyên án

Điều 268. Sửa chữa, bổ sung bản án

Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz