BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 2 - Chương XIII THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM
         Chương XIII THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT... (Điều 203 - Điều 221)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XIII THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

Điều 204. Lập hồ sơ vụ án dân sự

Điều 205. Nguyên tắc tiến hành hòa giải

Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật này hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Điều 206. Những vụ án dân sự không được hòa giải

Điều 207. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

Điều 208. Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Điều 209. Thành phần phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Điều 210. Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Điều 211. Biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Điều 212. Ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

Điều 213. Hiệu lực của quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

Điều 214. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Điều 215. Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Điều 216. Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự

Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Điều 219. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Điều 220. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Điều 221. Phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz