BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Phần 2 - Chương XII KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      Phần 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM
         Chương XII KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN (Điều 186 - Điều 202)
            Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 192 BỘ LUẬT...

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
Phần 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương XII KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Điều 187. Quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước

Điều 188. Phạm vi khởi kiện

Điều 189. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

Điều 190. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

Điều 191. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

Điều 192. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện

Điều 193. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Điều 194. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện

Điều 195. Thụ lý vụ án

Điều 196. Thông báo về việc thụ lý vụ án

Điều 197. Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án

Điều 198. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán khi lập hồ sơ vụ án

Điều 199. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi nhận được thông báo

Điều 200. Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn

Điều 201. Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Điều 202. Thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz