BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - PHẦN 1 - Chương VIII CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Chương VIII CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI (Điều 111 - Điều 142)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11


             

Mục lục
Chương VIII CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Điều 111. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 112. Thẩm quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 113. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

Điều 114. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 115. Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

Điều 116. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng

Điều 117. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm

Điều 118. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Điều 119. Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động

Điều 120. Kê biên tài sản đang tranh chấp

Điều 121. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp

Điều 122. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp

Điều 123. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác

Điều 124. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước

Điều 125. Phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ

Điều 126. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ

Điều 127. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định

Điều 128. Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ

Điều 129. Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình

Điều 130. Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu

Điều 131. Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án

Điều 132. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác

Điều 133. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 134. Kiến nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

Điều 135. Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 136. Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm

Điều 137. Thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 138. Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 139. Hiệu lực của quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 140. Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 141. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

Điều 142. Thi hành quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz